ภาษาจีน ธุรกิจ


บทสนทนา ภาษาจีน ธุรกิจนั้นนำมาจากหนังสือ  经贸中级汉语口语 ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง  ผู้แต่งคือ 黄为之  ซึ่งถือเป็นหนังสือที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจกับประเทศจีน 

โดยแบ่งเป็น 20 บท หัวข้อนี้เป็นเพียงการฝึกแปลของผู้ทำเว็บไซต์เท่านั้น  เนื่องจากมีความชอบ  และสนใจเรื่องธุรกิจ  จึงอยากฝึกแปลและพัฒนาภาษาจีนของตนเอง  และต้องขอขอบคุณเพื่อนในบอร์ด china2learn  ทุกท่านที่คอยช่วยแปลในประโยคที่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

ซึ่งในที่นี้ขอแปลไว้เพียงสองบท  หากท่านใดสนใจก็ลองหาซื้อตามร้านจำหน่ายหนังสือภาษาจีนมาอ่านเพิ่มเติมได้Comments