การใช้ 不 กับ 没

ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำในปัจจุบันและอนาคต  หรือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำจนเป็นนิสัย  เช่น

我今天不去上课,明天也不去。วันนี้ฉันไม่ไปเรียน  พรุ่งนี้ก็ไม่ไป

他常常不听妈妈的话。เขาไม่ฟังคำพูดของแม่อยู่บ่อยๆ

爸爸从来不喝酒。พ่อไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อน

ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว  โดยจะใช้ ตัวเดียว หรือ 没有ก็ได้  แต่ 没有ในที่นี้แปลว่าไม่ได้  (ไม่ใช่แปลว่าไม่มี) เช่น 他昨天没(有)来上班。เมื่อวานเขาไม่ได้มาทำงาน


Comments