เมนูอาหารเช้า แบบจีนๆ

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

豆浆

dòujiāng

น้ำเต้าหู้

油条

yóutiáo

ปาท่องโก๋

肉包

ròubāo

ซาลาเปาไส้เนื้อต่างๆ

菜包

càibāo

ซาลาเปาไส้ผัก

饺子

jiǎozi

เกี๊ยว

炸饺

zhàjiǎo

เกี๊ยวทอด(คล้ายๆ เกี๊ยวซ่า)

馒头

mántóu

หมั่นโถว

炸馒头

zhàmántóu

หมั่นโถวทอด

白粥

báizhōu

ข้าวต้ม

皮蛋粥

pídànzhōu

โจ๊กไข่เยี่ยวม้า

猪肝粥

zhūgānzhōu

โจ๊กใส่ตับหมู

牛肉粥

niúròuzhōu

โจ๊กเนื้อวัว

Comments