ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน


จริงๆ  แล้วประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนนั้นมีมากมาย  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดและความชอบของแต่ละคนด้วยว่าจะมองในมุมไหน  เช่น  ผู้ที่ชอบดูหนัง-ฟังเพลงจีน  ประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนก็คือการสร้างความบันเทิง  และความผ่อนคลายให้กับตัวเอง

บางคนก็เรียนเพื่อให้รู้เพราะอยากพูดหรือสื่อสารภาษาจีนได้  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนก็คือการที่จะได้เพื่อนใหม่ๆ  ที่พูดและสื่อสารกันคนละภาษาได้อย่างเข้าใจ

บางคนก็ชอบเที่ยว  เมื่อมีโอกาสได้ไปประเทศจีนแล้วได้ใช้ภาษาด้วยก็ถือเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน

ส่วนคนที่เรียนเพื่อหางานหรือติดต่อค้าขายกับคนจีน  ประโยชน์ก็คือการเพิ่มโอกาสก้าวหน้าทางหน้าที่การงานและการทำธุรกิจกับคนจีนในอนาคต

แต่ไม่ว่าจะเรียนไปด้วยเหตุผลใด  ก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น  เพราะการรู้ภาษาอื่นด้วยย่อมดีกว่าการรู้เพียงภาษาเดียว  ประโยชน์ด้านอื่นๆ  ในการเรียนภาษาจีนก็ยังมีอีก  เช่น  การเรียนภาษาจีนก็เหมือนกับการฝึกสมาธิและความอดทน  เพราะการเรียนไม่ว่าภาษาใดก็ตามไม่อาจเรียนรู้ได้ภายในวันเดียว  ฉะนั้นจึงต้องอาศัยความพยายามและความอดทน

มาถึงตรงนี้ก็พอจะรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนภาษาจีนกันอย่างคร่าวๆ แล้ว  หากคุณเรียนภาษาจีนมานานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไร  นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้เรียนภาษาจีนด้วยใจรัก  ผลที่ได้รับก็เหมือนกับการที่คุณได้ฝืนรักใครสักคน  ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อคุณอย่างแน่นอน  ฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณให้สามารถรักภาษาจีนให้ได้เสียก่อน  แล้วคุณก็สามารถอยู่กับภาษาจีนได้ตลอดไปโดยไม่เบื่อ

ขอให้ทุกคนสู้ๆ นะค่ะ  加油!加油!
Comments