ถนนฉางอาน-กรุงปักกิ่ง 北京长安路

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาครบรอบ 60 ปี (ค.ศ.2009) กรุงปักกิ่งได้เริ่มโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนฉางอาน และเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตามสองข้างทางให้มีความสะดวกและสวยงามมากยิ่งขึ้น

โครงการนี้ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ถนนฉางอานที่ซ่อมแซมใหม่นี้ได้ขยายจากเดิม 8 ช่องทางจราจรเป็น 10 ช่องทางจราจร รายการ "พาเที่ยวจีน"วันนี้ ดิฉันขอนำเสนอเรื่องราวของถนนฉางอานค่ะ

ถนนฉางอานเป็นถนนสายสำคัญที่สุดของกรุงปักกิ่ง มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก โดยมีจตุรัสเทียนอันเหมินคั่นถนนสายนี้ให้แบ่งเป็นถนนฉางอานตะวันออกและถนนฉางอานตะวันตก

ถนนฉางอานที่ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกสายนี้เป็นเส้นตรง ไม่เลี้ยวลดคดเคี้ยว เริ่มต้นที่เขตทงโจวทางตะวันออก ไปสิ้นสุดลงที่เขตสือจิ่งซานทางตะวันตกของกรุงปักกิ่ง โดยมีระยะทางทั้งหมด 38 กิโลเมตร

ถนนฉางอานสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อราวปีค.ศ.1406-1420 พร้อมๆ กับการสร้างพระราชวังต้องห้าม จนถึงทุกวันนี้มีประวัติศาสตร์มากกว่า 600 ปีแล้ว "ฉางอาน" แปลว่า มีสันติภาพตลอดไป

บนถนนฉางอานมีโบราณสถานหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก เช่น พลับพลาเทียนอันเหมิน จตุรัสเทียนอันเหมิน ซีตาน ตงตาน และจงหนานไห่

พลับพลาเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมินนั้นมีความสำคัญมาก คนจีนเรียกกันว่า "เทียนอันเหมิน" เดิมทีเป็นประตูหน้าของพระราชวัง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1417 มีชื่อเดิมว่า "เฉิงเทียนเหมิน" หลังซ่อมแซมใหม่ในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เทียนอันเหมิน"

จากประตูนี้ เราสามารถเดินทะลุเข้าไปพระราชวังต้องห้ามได้ ลักษณะของประตูเก่าแห่งนี้ เป็นกำแพงใหญ่ ชั้นบนสร้างเป็นเก๋งหลังคาสีเหลือง มีเสากลมสีแดง 10 ต้น เพื่อให้เกิดเป็นช่วงระหว่างเสา 9 ช่อง ตามตัวเลขที่จักรพรรดิทรงโปรด

ชั้นล่างเป็นช่องประตูทรงเกือกม้า 5 ช่อง มีภาพเหมือนสีน้ำมันขนาดใหญ่ของประธานเหมาเจ๋อตง ติดตั้งอยู่เหนือประตูกลาง สองข้างของภาพนี้ มีคำขวัญเขียนว่า "สาธารณะรัฐประชาชนจีนจงเจริญ" และ "ความสามัคคีของประชากรโลกจงเจริญ"

ท่านประธานเหมาเจ๋อตง ได้กล่าวคำปราศรัยบนพลับพลาเทียนอันเหมิน เมื่อวันที่ 1ตุลาคม ค.ศ.1949ซึ่งเป็นวันสถาปนาประเทศจีนใหม่หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า "สาธารณรัฐประชาชนจีน" และได้ถือเอาวันที่ 1 ตุลาคมเป็น "วันชาติจีน"

บริเวณหน้าพลับพลาเทียนอันเหมิน มีสะพานหินที่แกะสลักลวดลายสวยงามเรียงขนานกัน 5 สะพานด้วยกัน พอข้ามสะพานหินอ่อนสีขาวจากข้างในออกมา มีสิงโตหินอ่อนขนาดใหญ่ยืนเป็นยามรักษาประตูอีก 1 คู่ เพิ่มสีสันให้ประตูเทียนอันเหมินดูเกรงขามสง่างามยิ่งนัก

ส่วนจตุรัสเทียนอันเหมินในใจกลางเมืองนับเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนฉางอาน มีความยาวจากเหนือถึงใต้ 880 เมตรและมีความกว้างจากตะวันออกถึงตะวันตก 500 เมตร มีเนื้อที่ 440,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้คนได้ถึง 1 ล้านคน เป็นจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัญลักษณ์ของจีนใหม่ และยังเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปักกิ่งด้วย

มักจะใช้เป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น "วันชาติ" ที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน และอาคารที่รายล้อม ประกอบด้วยอนุสาวรีย์วีรชน หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตง พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติจีน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีน มหาศาลาประชาชน

เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อผู้นำของประเทศต่าง ๆ เยือนจีน จะมีพิธีต้อนรับที่หน้ามหาศาลาประชาชนด้วย โดยพิธีต้อนรับจะมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ นักท่องเที่ยวที่มาปักกิ่งก็มักจะถือโอกาสนี้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย และยังมีโอกาสได้ดูพิธีชักธงชาติจีนขึ้นหรือลงจากเสาในตอนเช้าและตอนเย็นของทุกวัน

ส่วนวันชาติจีนหรือวันที่ ๑ ตุลาคมของแต่ละปีนั้น ทางการปักกิ่งจะทำการประดับดอกไม้ต่าง ๆ ที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน และประดับธงหลากสีตามถนนฉางอาน ดึงดูดชาวจีนทั่วประเทศมุ่งหน้ามาท่องเที่ยวและชมความสวยงามในกรุงปักกิ่ง

ซีตานกับตงตานตอนนี้เป็นย่านการค้าที่ค่อนข้างคึกคักของกรุง ปักกิ่ง จริงๆแล้ว "ซีตาน" กับ "ตงตาน" เป็นชื่อย่อของซุ้มตงตานกับซุ้มซีตาน สถานที่สองแห่งนี้เคยเป็นย่านวัฒนธรรมและมีวัดหลายแห่งตั้งอยู่ที่นี่ ช่วงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง เนื่องจากหน่วยราชการต่างๆของราชวงศ์นิยมมาจับจ่ายใช้สอยที่บริเวณซีตาน จึงได้กระตุ้นการค้าที่นี่ ทำให้ซีตานกลายเป็นแหล่งการค้าที่คึกคักแห่งหนึ่งบนถนนฉางอาน

ทำเนียบจงหนานไห่เป็นศูนย์กลางการบริหารของจีน เพราะเป็นที่ทำการของคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่นี่เคยเป็นที่พำนักและที่ทำงานของประธานเหมาเจ๋อตง


แหล่งที่มา  :  รายการพาเที่ยวจีน (ถนนฉางอาน -- ถนนสายสำคัญที่สุดของกรุงปักกิ่ง )   http://thai.cri.cn

Comments