แนะนำหนังสือ / ข่าวประชาสัมพันธ์

    Visitors

    บทสนทนาภาษาจีน

    หัวข้อนี้ทำขึ้นสำหรับผู้ที่พอรู้คำศัพท์  และสามารถอ่านพินอินได้  เป็นการนำบทสนทนาภาษาจีนที่คิดว่าสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาภาษาจีน  เป็นบทสนทนาง่ายๆ  และมีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ  เกี่ยวกับประเพณี  และวัฒนธรรมของคนจีน 

    บทสนทนาภาษาจีน  จาำก www.china.org.cn


    Comments