ประเทศไทย 76 จังหวัด

泰国76

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

呵叻府

Kĕ lè fŭ

นครราชสีมา

清迈府

Qīng mài fŭ

เชียงใหม่

北碧府

Bĕibì fŭ

กาญจนบุรี

来兴府

Lái xìng fŭ

ตาก

鸟汶府

Niăo wèn fŭ

อุบลราชธานี

素叻府

Sù lè fŭ

สุราษฎร์ธานี

猜也贲府

Cāi yĕ bēn fŭ

ชัยภูมิ

湄宏顺府

Méi hóng shùn fŭ

แม่ฮ่องสอน

碧差汶府

Bì chà wèn fŭ

เพชรบูรณ์

南邦府

Nán bāng fŭ

ลำปาง

莫肯府

Mò kĕn fŭ

อุดรธานี

清莱府

Qīng lái fŭ

เชียงราย

楠府

Nán fŭ

น่าน

黎府

 

เลย

坤敬府

Kūn jìng fŭ

ขอนแก่น

彭世洛府

Péng shì luò fŭ

พิษณุโลก

武里喃府

Wŭ lĭ nán fŭ

บุรีรัมย์

洛坤府

Luò kūn fŭ

นครศรีธรรมราช

色军府

Sè jūn fŭ

สกลนคร

北榄坡府

Bĕi lăn pō fŭ

นครสวรรค์

四色菊府

Sì sè jú fŭ

ศรีสะเกษ

甘烹碧府

Gān pēng bì fŭ

กำแพงเพชร

橫逸府

Héng miăn fŭ

ร้อยเอ็ด

素辇府

Sù niăn fŭ

สุรินทร์

程逸府

Chéng miăn fŭ

อุตรดิตถ์

宋卡府

Sòng kă fŭ

สงขลา

廊开府

Láng kāi fŭ

หนองคาย

沙繳府

Shā jiăo fŭ

สระแก้ว

加拉信府

Jiā lā xìn fŭ

กาฬสินธุ์

乌泰他尼府

Wū tài tā ní fŭ

อุทัยธานี

素可泰府

Sù kĕ tài fŭ

สุโขทัย

帕府

Pà fŭ

แพร่

班武里府

Bān wŭ lĭ fŭ

ประจวบคีรีขันธ์

尖竹汶府

Jiān zhú wèn fŭ

จันทบุรี

拍天府

Pāi tiān fŭ

พะเยา

佛丕府

Fó pī fŭ

เพชรบุรี

华富里府

Huá fù lĭ fŭ

ลพบุรี

春蓬府

Chūn péng fŭ

ชุมพร

那空拍侬府

Nà kōng pāi nóng 

นครพนม

素攀府

Sù pān fŭ

สุพรรณบุรี

北柳府

Bĕi liŭ 

ฉะเชิงเทรา

吗哈沙拉堪府

Mā hā shā lā kān 

มหาสารคาม

叻丕府

Lè pī fŭ

ราชบุรี

董里府

Dŏng lĭ fŭ

ตรัง

巴真府

Bā zhēn fŭ

ปราจีนบุรี

甲米府

Jiă mĭ fŭ

กระบี่

披集府

Pī jí fŭ

พิจิตร

惹拉府

Rĕ lā fŭ

ยะลา

南奔府

Nán bēn fŭ

ลำพูน

陶公府

Táo gōng fŭ

นราธิวาส

春武里府

Chūn wŭ lĭ fŭ

ชลบุรี

莫拉限府

Mò lā xiàn fŭ

มุกดาหาร

攀牙府      

Pān yá fŭ

พังงา

益梭通府

Yì suō tōng fŭ

ยโสธร

廊磨喃蒲府

Láng mó nán pú 

หนองบัวลำภู

北标府

Bĕibiāo fŭ

สระบุรี

罗勇府

Luó yŏng fŭ

ระยอง

博他仑府

Bó tā lún fŭ

พัทลุง

拉廊府

Lā láng fŭ  

ระนอง

安纳乍能府

Ān nà zuò néng 

อำนาจเจริญ

桐艾府

Tóng ài fŭ

ตราด

大城府

Dà chéng fŭ

พระนครศรีอยุธยา

沙敦府

Shā dūn fŭ

สตูล

猜纳府

Cāi nà fŭ

ชัยนาท

佛统府

Fó tŏng fŭ 

นครปฐม

坤西育府

Kūn xī yù         

นครนายก

北大年府

Bĕi dà nián fŭ

ปัตตานี

曼谷

Màngŭ

กรุงเทพมหานคร

巴吞他尼府

Bā tūn tā ní fŭ    

ปทุมธานี

北榄府

Bĕi lăn fŭ

สมุทรปราการ

红统府

Hóng tŏng fŭ

อ่างทอง

龙仔厝府

Lóng zăi cuò fŭ

สมุทรสาคร

信武里府 

Xìn wŭ lĭ fŭ

สิงห์บุรี

暖武里府

Nuăn wŭ lĭ fŭ

นนทบุรี

普吉府

Pŭjí fŭ

ภูเก็ต

夜功府

Yè gōng fŭ

สมุทรสงคราม

 

แหล่งที่มา  :  http://www.jiewfudao.com

Comments