10 วิธี พิชิตใจ ภาษาจีน


1.       ความขยัน  ต้องตั้งใจและขยันเรียน ภาษาจีน ทั้งอยู่ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

2.       ความอดทน  การเรียน ภาษาจีน นั้นต้องอาศัยเวลา  และความอดทนเป็นอย่างมากถึงจะประสบความสำเร็จได้  เพราะ ภาษาจีน  มีตัวอักษรมากมายที่เราจะต้องจดจำ

3.       ความสม่ำเสมอ  ก็มีความสำคัญเพราะหากขาดความสม่ำเสมอ  และความต่อเนื่องแล้วก็จะเรียนไม่รู้เรื่อง  ให้เปรียบ  ภาษาจีน  เป็นอาหารมื้อที่ 4 ที่ต้องรับประทานทุกวัน  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมอง  หรืออย่างน้อยก็ควรรับประทานอาหารมื้อนี้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

4.       ความกล้า  คือ กล้าที่จะพูด  กล้าที่จะแสดงออก  และกล้าที่จะถามเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ

5.      ความรัก  ทำไมต้องมีความรักด้วยล่ะ?  เพราะถ้าไม่มีความรักเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับสิ่งนั้นไปได้นานๆ  ภาษาจีนก็เช่นกัน  ถ้าไม่มีความรัก  ความใส่ใจให้  เราก็จะเบื่อหน่ายกับการเรียน  และเลิกเรียน ภาษาจีน ไปในที่สุด

6.       การเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ต้องรู้จักเรียนรู้ทั้งสิ่งเก่าๆ  ที่ผ่านมา  และหาสิ่งใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียน ภาษาจีน ของเราให้ก้าวหน้า

7.       การสังเกต  ต้องหัดสังเกตการออกเสียง  คำ  และอักษรต่างๆ ใน ภาษาจีน  เพราะบางคำอาจมีความใกล้เคียงกันจนแยกแทบไม่ออก  แต่ถ้าสังเกตดีๆ  ก็จะเห็นความต่างอยู่เล็กน้อย

8.       หมั่นทบทวนบทเรียนที่เรียนมา  พร้อมทั้งเตรียมตัวก่อนเรียน  เพื่อจะได้เพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

9.       ฝึกฝน  ทั้งฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตนเอง

10.   ทำตามวิธีที่ 1-9 ซ้ำๆ เป็นประจำ


Comments