กังฟูจีน 功夫

กังฟูจีนเป็นชื่อเรียกรวมของหวู่ซู่ (武术)หรือศิลปะการป้องกันตัววูซูและชี่กง(气功)ของจีน ชนชาติจีนได้ก่อรูปร่างวัฒนธรรมกังฟูขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้เกี่ยวกับแขนขาและร่างกายมนุษย์มาเป็นระยะเวลาช้านาน กังฟูเป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมของจีนและยังเป็นกีฬาที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย

ชนชาติจีนได้ปรับปรุงพัฒนาหวู่ซู่มาโดยตลอด จนท้ายสุดหวู่ซู่ได้วิวัฒนาการกลายเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง หวู่ซู่มีช่วงการพัฒนาที่สำคัญคือ ในสมัยสังคมบรรพกาลหวู่ซู่มีจุดประสงค์เพื่อความอยู่รอด ในยุคจั้นกว๋อ(รัฐสงคราม) (战国)มีการใช้หวู่ซู่เพื่อประโยชน์ทางการทหาร ต่อมาหวู่ซู่ได้กลายเป็นวัฒนธรรมในหมู่ชาวบ้านและได้รับการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง และช่วงสุดท้ายได้มีการกำหนดให้หวู่ซู่มีระบบและเป็นมาตรฐานหลังจากก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชี่กงเป็นการออกกำลังกายซึ่งมีรากฐานมาจากการเรียนรู้การเคลื่อนไหวของแขนขา ร่างกายและความเข้าใจในโครงสร้างร่างกายมนุษย์ของชนชาติจีน โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและยืดอายุให้ยืนยาว หลักการพื้นฐานของชี่กงคือการโน้มนำให้ร่างกายและอวัยวะภายในได้เคลื่อนไหวผ่านความคิดท่วงท่าลีลาและการปรับท่าทางการเคลื่อนไหวของแขนขา ร่างกาย ทำให้ร่างกายประสานกับความสามารถของเซลล์และสรีระ เคล็ดลับของชี่กงซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายพันปีได้กลายเป็นสิ่งเร้นลับอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมโลกตะวันออกไปแล้ว

กังฟูจีนแพร่หลายไปทั่วโลกพร้อมๆ กับการเปิดประเทศของจีน และเพื่อส่งเสริมให้ทั่วโลกมีการพัฒนาหวู่ซู่หรือศิลปะการป้องกันตัววูซูของจีนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโอลิมปิกสากลจึงได้บรรจุกีฬาวูซูเข้าเป็นรายการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกปี 2000 ที่กรุงซิดนีย์อย่างเป็นทางการ การบรรจุกีฬาวูซูเข้าในรายการแข่งขันของกีฬาโอลิมปิกมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมโบราณของจีน ให้ชาวโลกได้รู้จักและเข้าใจประเทศจีนมากขึ้น

แหล่งที่มา  :  http://thai.cri.cn/learnchinese  บทที่10  เกร็ดวัฒนธรรม

Comments